ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ร่วมเสวนา "การประยุกต์ใช้ KM & Strategic Map ในการบริหารองค์กรสู่ LO
 
มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3
 
งานประชุมสัมมนา Knowledge Management ครั้งแรกของประเทศไทย
 
การประชุมสัมมนาในหัวข้อ ” Knowledge Management Innovation 2006 “
 
Thailand International Knowledge Management Conference (TIKMC'05)
-------------------------------------------------------
  บทความ
 
การจัดการความรู้คืออะไร อ่านต่อ
 
แนวทางการจัดการความรู้ อ่านต่อ
 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ อ่านต่อ
 
การจัดการความรู้ 3 ยุค อ่านต่อ
     
-------------------------------------------------------

Links Knowledge Management

 


Welcome To Rajamangala University Of Technology KM

 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ RMUTI KM (Rajamangala University
Of Technology) คือ เครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลและผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการ KM แบบบูรณาการ
 
--------------------------------------------------------------------
  จดหมายข่าว RMUTI Knowledge Management
   
  จดหมายข่าวฉบับที่ 4 อ่านต่อ
  จดหมายข่าวฉบับที่ 3 อ่านต่อ
  จดหมายข่าวฉบับที่ 2 อ่านต่อ
  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 อ่านต่อ
      อ่านทั้งหมด
--------------------------------------------------------------------
  ฺภาพกิจกรรม
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM [04-12-2549] Download
 
--------------------------------------------------------------------
  Link Km มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     

 

 
 
Copyright© 2006 - Rajamangala University of Technology Isan - Knowledge Management